Które składniki majątkowe podlegają postępowaniu spadkowemu? Polski Adwokat -St. Petersburg, FL

Które składniki majątkowe podlegają postępowaniu spadkowemu? Odpowiada Polski Adwokat  -St. Petersburg, FL - Agnieszka Piasecka, Esq.

Które składniki majątkowe podlegają postępowaniu spadkowemu? Odpowiada Polski Adwokat  -St. Petersburg, FL – Agnieszka Piasecka, Esq.

Generalnie, postępowaniu spadkowemu podlegają na Florydzie te składniki majątkowe zmarłego, których tytuł własności zapisany był tylko na nazwisko zmarłego lub na nazwisko zmarłego, jako jednego ze współwłaścicieli bez prowizji automatycznego przeniesienia z mocy prawa na współwłaścicieli w chwili śmierci. Na przykład między innymi: konta bankowe otwarte na nazwisko zmarłego bez prowizji wypłaty osobie trzeciej na wypadek śmierci; nieruchomości zapisane na nazwisko zmarłego jako jedynego właściciela lub jako współwłaściciela bez prawa przeżycia (tzw. „tenancy in common”). nie dotyczy to zatem nieruchomości, w których zmarły był współwłaścicielem z prawem przeżycia (tzw. „tenancy with the right of survivorship”) lub nieruchomości stanowiących współwłasność małżeńską (tzw. „tenancy by the entirety”).

* Powyższa informacja ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej

W celu uzyskania dodatkowych informacji po polsku zadzwoń aby umówić się na pierwszą BEZPŁATNĄ konsultację prawną:

727-538-4171

813-786-3911

Lub kliknij na poniższy link:

Prawo Spadkowe / Testamenty i Trusty na Florydzie – Pytania i Odpowiedzi