Prawo Spadkowe / Testamenty i Trusty na Florydzie – Pytania i Odpowiedzi – Polski Adwokat, St. Petersburg, FL

Prawo Spadkowe / Testamenty i Trusty na Florydzie - Pytania i Odpowiedzi - Polski Adwokat, St. Petersburg, FL

Prawo Spadkowe / Testamenty i Trusty na Florydzie – Pytania i Odpowiedzi – Odpowiada Polski Adwokat, St. Petersburg, FL

Co to jest postępowanie spadkowe i czy jest ono konieczne, aby otrzymać spadek?

Kto może wystąpić o otwarcie postępowania spadkowego?

Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie po śmierci zmarłego?

Jak długo trwa postępowanie spadkowe?

Co stanie się, jeżeli w ogóle nie rozporządzę majątkiem po śmierci?

Co to jest „trust”?

Jakie są formalności potrzebne do ustanowienia testamentu oraz trustu?

Jakie są korzyści ustanowienia trustu?

Jakie są wady ustanowienia trustu?

Jakie są korzyści ustanowienia testamentu zamiast trustu?

Jakie są wady ustanowienia testamentu?

Czy testament sporządzony własnoręcznie bez obecności notariusza i świadków jest ważny na Florydzie?

Czy prawo Florydy dopuszcza testament sporządzony w obcym języku?

Gdzie należy przechowywać oryginał testamentu lub trustu po jego sporządzeniu?

Co dzieje się, jeżeli oryginał testamentu zaginął?

Które składniki majątkowe podlegają postępowaniu spadkowemu?

Czy konta bankowe z opcją wypłaty osobie trzeciej na wypadek śmierci podlegają postępowaniu spadkowemu?

Czy sumy wypłacone po śmierci z ubezpieczenia na życie podlegają postępowaniu spadkowemu?

Czy pieniądze zgromadzone na funduszach emerytalnych podlegają postępowaniu spadkowemu?

Czy mam prawo do zwrotu kosztów pogrzebowych z majątku zmarłego?

Co dzieje się z długami zmarłego po śmierci?

Kto może pełnić funkcję administratora / zarządcy spadku?

Czy zarządca spadku otrzymuje wynagrodzenie?

Co powinienem zrobić, jeżeli zmarły był mi dłużny pieniądze?

Kto dziedziczy majątek, jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu?

Czy fakt, że spadkobierca nie jest obywatelem USA i mieszka za granicą stanowi problem?

Jakie są moje prawa, jeżeli zostałem wydziedziczony?

W jakich okolicznościach mogę zakwestionować testament?

Ile mam czasu, aby zakwestionować testament?

Jeżeli testament zawierał klauzulę zabraniającą mi kwestionowania jego treści pod groźbą utraty mojej części spadku, czy mogę mimo to zakwestionować testament?

Co to jest „Living will”?

Czy muszę otworzyć postępowanie spadkowe, jeżeli zmarły miał trust?

Czy mogę wydziedziczyć małżonka po mojej śmierci?

Gdzie mogę uzyskać kopię trustu? Czy dokument ten jest publicznie rejestrowany?

Po zarejestrowaniu nowego deedu otrzymuję oficjalne listy informujące mnie, że muszę pilnie wysłać czek na kilkadziesiąt dolarów za certyfikowaną kopię tego dokumentu. Skąd wzięły się te dodatkowe koszty i czy muszę je opłacić? 

Jak możemy mieć wpływ na to do kogo trafią nasze małoletnie dzieci na wypadek naszej równoczesnej śmierci?

Znajomy, który nie jest prawnikiem zaoferował mi przygotowanie trustu oraz innych dokumentów spadkowych tzw. „Estate Planning Package” po okazyjnej cenie. Czy powinienem się zdecydować?